Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Programy i projekty

AKCJA AKREDYTACJA ERASMUS+

AKCJA AKREDYTACJA ERASMUS+

Podsumowujemy dwie międzynarodowe mobilności, które zostały zrealizowane w ramach budżetu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130422, za sprawą przyznanej naszej szkole akredytacji z Programu Erasmus+ (nr akredytacji 2022-1-PL01-KA120-SCH-000110338). Dzięki projektom realizowanym we Włoszech i Grecji 35 uczniów ZSM-T w Ostrowie, w tym również uczniowie ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi, wzmacniali swoje kluczowe kompetencje uczestnicząc w ciekawych zajęciach projektowych realizowanych z uczniami z zagranicznych szkół. 

 
Akredytacja Erasmus+ 
Pozyskanie przez naszą szkołę akredytacji Erasmus+ daje naszym uczniom, nauczycielom i całej szkole możliwość prowadzenia rozplanowanego na kilka lat procesu umiędzynarodowienia i otwierania się na nowoczesne, europejskie formy kształcenia. Przyznana jest ona w ramach sektora Edukacja Szkolna, co oznacza, że uczniowie mają okazję wzmacniać kluczowe kompetencje. 
 

Z budżetu na 2023 rok celami mobilności były: 
1. Podnoszenie kompetencji: Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów ZSM-T w Ostrowie oraz uatrakcyjnienie programu edukacji zachęcające do przystępowania do egzaminów maturalnych i kontynuowania edukacji.  

  1. Wyrównywanie szans: Wzmacnianie kluczowych kompetencji językowych, społecznych i kulturowych uczniów ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. 
  2. Wzrost poziomu nauczania: Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i organizacyjnych kadry nauczycielskiej ZSM-T w Ostrowie. 
  3. Podnoszenie prestiżu szkoły: Podniesienie prestiżu i rozpoznawalności szkoły w regionie poprzez angażowanie się w długoterminowe projekty międzynarodowe i upowszechnianie ich rezultatów w otoczeniu.

Dzięki wsparciu finansowemu z funduszy Unii Europejskiej, mobilności dla jej uczestników były bezpłatne. 

Bezpieczeństwo w sytuacjach krytycznych 
Temat przewodni obu mobilności realizowany był pod hasłem „Bezpieczeństwo w sytuacjach krytycznych”, co doskonale wpisywało się w zainteresowania uczniów. Podczas 10 dni zajęć projektowych uczestnicy brali udział w urozmaiconych zajęciach poszerzających wiedzę w tym obszarze i wspólnie z uczniami włoskiej i greckiej szkoły wypracowywali rezultaty materialne. Były to spotkania z ekspertami, wizyty w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem mieszkańców w danym kraju, w grach terenowych poszerzających wiedzę o regionach i będących okazją do praktycznego wykorzystania języka angielskiego oraz w warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności wykorzystania narzędzi cyfrowych takich jak Wordpress, Canva oraz programy do obróbki cyfrowej materiałów graficznych. 

Warto wspomnieć, że w obu przypadkach nasza młodzież doskonale zgrała się z uczniami włoskiej i greckiej placówki edukacyjnej, co przełożyło się na wysoką jakość rezultatów materialnych. 

Bezpieczeństwo we Włoszech 

Pierwsza mobilność zrealizowana została we Włoszech w dniach od 30.10 do 10.11 2023 roku i objęła swoim zasięgiem 15 uczniów i dwóch nauczycieli. Odbyła się ona przy współpracy z renomowaną prywatną szkołą Istituto Salesiano G. Bearzi w Udine.  Koncentrowała się na tematyce bezpieczeństwa, z naciskiem na zachowanie w trakcie sytuacji krytycznych takich jak powodzie, burze czy trzęsienia ziemi. Uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę na temat procedur bezpieczeństwa obowiązujących we Włoszech, porównując je z tymi, które są stosowane w Polsce. Praca w międzynarodowych grupach umożliwiła opracowanie materiałów będących podsumowaniem zdobytej wiedzy.  
Efekty pracy projektowej uczniów można obejrzeć tutaj: http://mobilnoscizsmtostrow.pl/safety-studies/  

Mobilność we Włoszech to także realizacja programu kulturowego. Uczniowie brali udział w różnorodnych wizytach i działaniach, które znacząco przyczyniły się do zrozumienia historii, kultury i tematów związanych z bezpieczeństwem w regionie. Program kulturowy realizowany był  podczas weekendu, a także po zakończonych zajęciach.   

Uczestnicy zwiedzili m.in. miasto Udine i jego Muzeum Etnograficzne, Gorizia oraz Triest z jego niezwykle ciekawym Muzeum Nauki "Scientific Imaginary". Największe wrażenie zrobiła na młodzieży Wenecja. Prócz najbardziej znanych miejsc tj. placu św. Marka i bazyliki, Scala Contarini del Bovolo (pięknej, okrągłej klatki schodowej starego pałacu), wielu mostów w tym Rialto, uczniowie odwiedzili wyspę Murano, znaną z charakterystycznych produktów ze szkła.  

 

Bezpieczeństwo w Grecji 
Druga mobilność w ramach budżetu 2023 z akredytacji Programu Erasmus+ zrealizowana została w Grecji w dniach 05-18.05.2024. Uczestniczyło w niej 20 uczniów oraz dwóch nauczycieli ZSM-T. Szkołą przyjmującą było General Liceum of Kato Milla. W ramach poszukiwań informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa stosowanych w Grecji, młodzież uczestniczyła w spotkaniach z ekspertami w różnych instytucjach i organizacjach. Szczególnie ciekawe wizyty odbyły się na posterunku policji, straży pożarnej Larisie (gdzie uczniowie poznali nie tylko strażaków, ale również ich czworonożnego partnera, wilczura imieniem NEO), a w szkole przyjmującej zrealizowany został warsztat prowadzony przez osoby profesjonalnie uczące udzielania pierwszej pomocy.

Efektem pracy polsko-greckich zespołów projektowych jest strona internetowa, która sumuje wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w Grecji.  
Efekty ich pracy można obejrzeć na naszej stronie poświęconej międzynarodowym projektom: http://mobilnoscizsmtostrow.pl/ 

 Weekend z grecką kulturą i historią obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Uczestnicy odwiedzili słynne Meteory, formacje skalne o przedziwnych kształtach mających nawet 600 m wysokości, na których znajdują się prawosławne klasztory. Uczniowie przyjrzeli się z bliska jednemu z nich: klasztorowi kobiecemu pod wezwaniem św. Szczepana, w którym mieszka 28 mniszek. Kolejnego dnia odbył się rejs na niewielką i uroczą wyspę Skiathos. Na pokładzie zorganizowany został kurs tradycyjnych greckich tańców, a na miejscu czekał uczestników spacer po cudownych uliczkach białego miasteczka oraz kąpiel przy złocistej plaży. 

 

 

Data dodania: 2024-05-29 11:14:25
Data edycji: 2024-06-25 17:55:38
Ilość wyświetleń: 35

Galeria

Galeria naszych zdjęć
Więcej informacji

Dzwonki

Rozkład dzwonków w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Więcej informacji

Kalendarz

Programy i projekty

Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej