Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PROJEKT W GRECJI 2023 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I KADRY ZSM-T W OSTROWIE

PROJEKT W GRECJI 2023 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I KADRY ZSM-T W OSTROWIE

Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSM-T w Ostrowie – edycja 2

Lider projektu:
Zespół Szkół MundurowoTechnicznych w Ostrowie

Partner projektu:
4th General Lyceum of
Katerini - Grecja

Tematyka kursu obejmuje zajęcia związane z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi wspierających proces edukacji wykorzystywanych w Grecji, w tym w szczególności w ramach nauki języków obcych oraz korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pedagogów ze szkoły partnerskiej.

C E L E  I  K O R Z Y Ś C I

U M I Ę D Z Y N A R O D O W I E N I E - wzmocnienie współpracy ze szkołą partnerską oraz budowanie europejskiego wymiaru nauczania.

K O M P E T E N C J E - podniesienie poziomu kluczowych kompetencji z zakresu edukacji ogólnej, językowych, kulturowych i społecznych oraz z zakresu przedsiębiorczości, poszerzenie horyzontów, zyskanie większej swobody i otwartości.

U M I E J Ę T N O Ś C I - nabycie poszukiwanych umiejętności cyfrowych, w tym z zakresu marketingu., wykorzystywania portali społecznościowych do działań promocyjnych, wprowadzenie do edukacji nowych narzędzi cyfrowych urozmaicających naukę, w tym np. Pintrest, Modle, Canva, Quizlet.

P R O M O C J A   I   U P O W S Z E C H N I A N I E - promowanie programów Erasmus + i ich priorytetów w społeczności szkolnej, umiejętność korzystania ze skutecznych narzędzi upowszechniających i promujących międzynarodową mobilność.

Data dodania: 2023-02-16 10:44:09
Data edycji: 2023-03-13 12:43:42
Ilość wyświetleń: 569

Galeria

Galeria naszych zdjęć
Więcej informacji

Dzwonki

Rozkład dzwonków w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Więcej informacji

Kalendarz

Programy i projekty

Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej