Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Klasy OPW kształcą się według programu ,,Szkolenie OPW” zgodnego z Rozporządzeniem MON, który wskazuje na realizację programu szkolenia na terenie szkoły oraz Jednostki Patronackiej.

Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I – III liceum ogólnokształcącego w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum.

Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Będą one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

 

Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

  • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
  • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
  • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
  • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

 

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej;
  • aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).
Data dodania: 2022-12-02 00:22:57
Data edycji: 2022-12-02 02:31:56
Ilość wyświetleń: 1362

Galeria

Galeria naszych zdjęć
Więcej informacji

Dzwonki

Rozkład dzwonków w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Więcej informacji

Kalendarz

Programy i projekty

Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook