Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Historia szkoły

Historia obiektów szkolnych jest dłuższa niż historia szkoły. W 1945 r. w Ostrowie rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące. Szkoła przejęła wydzielony wskutek reformy rolnej ośrodek podworski, składający się z gospodarstwa rolnego, pałacu i budynków gospodarczych.

 

Liceum działało w Ostrowie w latach 1945-1948. W wyniku reorganizacji kształcenia zawodowego i zmiany sieci szkół, liceum przeniesiono do Widzewa koło Łodzi.

 

W 1949 roku powstał w Ostrowie Ośrodek kształcenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa, w którym prowadzono kursy pomiarowe traktorzystów i elektromonterów.

 

W 1958 roku zlikwidowano w Ostrowie ośrodek kursowy i poczyniono starania do zorganizowania Rocznej Szkoły Rolniczo-Ogrodniczej, którą uruchomiono 15.01 1959 r. Szkoła dała początek pracy i tworzenia tradycji dzisiejszego Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

 

W roku szkolnym 1961/62 przemianowano ją na Roczną Szkołę Rolniczą dla chłopców. W roku szkolnym 1962/63 przekształcono ją w Dwuletnią Szkołę Ogrodniczą, a w 1964 roku przyjęła nazwę Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej.

 

Rozbudowa szkoły i obiektów gospodarstwa pomocniczego w latach 1964-1968 stworzyły podstawę do starań o powołanie Trzyletniego Technikum Ogrodniczego, które rozpoczęło działalność w roku szkolnym 1968/69.

 

Rosnące potrzeby kadrowe gospodarki rolnej spowodowały utworzenie w roku szkolnym 1976/77 dodatkowo Zasadniczej Szkoły Rolniczej o profilu rolniczo-ogrodniczym. Ze względu na różnorodny zakres działalności, różne kierunki i poziomy kształcenia powołano w Ostrowie w 1977r. Zespół Szkół Rolniczych, który w 1984 roku przekształcono w Zespół Szkół Ogrodniczych.

 

Do 1994 r. Zespół Szkół Ogrodniczych obejmował następujące jednostki programowe:

 • 5-letnie Technikum Ogrodnicze
 • 3-letnie Technikum Ogrodnicze
 • Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą

 

W latach 90-tych szkolnictwo ponadpodstawowe znalazło się w trudnym okresie przejściowym, przygotowującym je do wejścia reformy oświatowej. Okres ten wymagał podjęcia wielu ważnych i odpowiedzialnych decyzji.

 

W 1992 roku szkoła przeprowadziła reorganizację gospodarstwa pomocniczego, przekształcając je w gospodarstwo dydaktyczne, prowadzone wyłącznie przez nauczycieli, uczniów technikum ogrodniczego i pracowników szkoły. Takie rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy w Polsce.

 

Od 1994 roku dostosowuje się kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i tak:

 • w 1994 roku otwarte zostało Liceum Ekonomiczne
 • w 1995 roku Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
 • w 1999 roku Liceum Techniczne
 • w 2002 roku Technikum Geodezyjne
 • w 2003 roku Technikum – technik organizacji usług gastronomicznych
 • w 2004 roku:

- Zaoczne Technikum dla Dorosłych – technik ogrodnik

- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Zaoczną Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych

 • w 2008 roku Technikum – technik obsługi turystycznej
 • w 2008 roku Liceum Ogólnokształcące ( mundurowe wg innowacji pedagogicznej – „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”)

 

Dyrektorami szkoły w tym czasie byli:

 • 1946; Władysław Zambrzycki
 • Antoni Chalimowski
 • 1958-61 inż. Stanisław Borczuk
 • 1961-64 inż. Karol Kemnitz
 • 1964-73 mgr inż. Zygmunt Fornalik
 • 1973-74 mgr Zenobiusz Szumicki
 • 1974-75 mgr inż. Stanisław Stolarek
 • 1975-90 mgr inż. Zygmunt Fornalik
 • 1990-92 mgr Bogdan Kowalczyk
 • od 1992 mgr inż. Elżbieta Szkudlarek

 

Dwór w Ostrowie k. Łasku

 

Historia powstania

Dwór powstał w latach 1912-18 na terenie folwarku Ostrów należącego wówczas do Michała Szweycera Sadora. Od 1913 r. do okresu okupacji hitlerowskiej dobra dziedziczył Janusz Szweycer s. Michała. W okresie II wojny światowej folwark wraz z dworem stał się własnością III Rzeszy. Na przełomie 1945 r. uległ częściowej parcelacji. Dwór z przyległym parkiem i ogrodem początkowo przeznaczony został na ośrodek wczasowy, a od 1959 r. na internat Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. Pieczę nad obiektem do dziś sprawuje Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych.

Data dodania: 2021-02-26 12:34:51
Data edycji: 2021-02-28 12:30:10
Ilość wyświetleń: 3037

Galeria

Galeria naszych zdjęć
Więcej informacji

Dzwonki

Rozkład dzwonków w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Więcej informacji

Kalendarz

Programy i projekty

Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej