Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia szkoły

Historia szkoły

Historia obiektów szkolnych jest dłuższa niż historia szkoły. W 1945 r. w Ostrowie rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące. Szkoła przejęła wydzielony wskutek reformy rolnej ośrodek podworski, składający się z gospodarstwa rolnego, pałacu i budynków gospodarczych.

 

Liceum działało w Ostrowie w latach 1945-1948. W wyniku reorganizacji kształcenia zawodowego i zmiany sieci szkół, liceum przeniesiono do Widzewa koło Łodzi.

 

W 1949 roku powstał w Ostrowie Ośrodek kształcenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa, w którym prowadzono kursy pomiarowe traktorzystów i elektromonterów.

 

W 1958 roku zlikwidowano w Ostrowie ośrodek kursowy i poczyniono starania do zorganizowania Rocznej Szkoły Rolniczo-Ogrodniczej, którą uruchomiono 15.01 1959 r. Szkoła dała początek pracy i tworzenia tradycji dzisiejszego Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

 

W roku szkolnym 1961/62 przemianowano ją na Roczną Szkołę Rolniczą dla chłopców. W roku szkolnym 1962/63 przekształcono ją w Dwuletnią Szkołę Ogrodniczą, a w 1964 roku przyjęła nazwę Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej.

 

Rozbudowa szkoły i obiektów gospodarstwa pomocniczego w latach 1964-1968 stworzyły podstawę do starań o powołanie Trzyletniego Technikum Ogrodniczego, które rozpoczęło działalność w roku szkolnym 1968/69.

 

Rosnące potrzeby kadrowe gospodarki rolnej spowodowały utworzenie w roku szkolnym 1976/77 dodatkowo Zasadniczej Szkoły Rolniczej o profilu rolniczo-ogrodniczym. Ze względu na różnorodny zakres działalności, różne kierunki i poziomy kształcenia powołano w Ostrowie w 1977r. Zespół Szkół Rolniczych, który w 1984 roku przekształcono w Zespół Szkół Ogrodniczych.

 

Do 1994 r. Zespół Szkół Ogrodniczych obejmował następujące jednostki programowe:

 • 5-letnie Technikum Ogrodnicze
 • 3-letnie Technikum Ogrodnicze
 • Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą

 

W latach 90-tych szkolnictwo ponadpodstawowe znalazło się w trudnym okresie przejściowym, przygotowującym je do wejścia reformy oświatowej. Okres ten wymagał podjęcia wielu ważnych i odpowiedzialnych decyzji.

 

W 1992 roku szkoła przeprowadziła reorganizację gospodarstwa pomocniczego, przekształcając je w gospodarstwo dydaktyczne, prowadzone wyłącznie przez nauczycieli, uczniów technikum ogrodniczego i pracowników szkoły. Takie rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy w Polsce.

 

Od 1994 roku dostosowuje się kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i tak:

 • w 1994 roku otwarte zostało Liceum Ekonomiczne
 • w 1995 roku Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
 • w 1999 roku Liceum Techniczne
 • w 2002 roku Technikum Geodezyjne
 • w 2003 roku Technikum – technik organizacji usług gastronomicznych
 • w 2004 roku:

- Zaoczne Technikum dla Dorosłych – technik ogrodnik

- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Zaoczną Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych

 • w 2008 roku Technikum – technik obsługi turystycznej
 • w 2008 roku Liceum Ogólnokształcące ( mundurowe wg innowacji pedagogicznej – „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”)

 

Dyrektorami szkoły w tym czasie byli:

 • 1946; Władysław Zambrzycki
 • Antoni Chalimowski
 • 1958-61 inż. Stanisław Borczuk
 • 1961-64 inż. Karol Kemnitz
 • 1964-73 mgr inż. Zygmunt Fornalik
 • 1973-74 mgr Zenobiusz Szumicki
 • 1974-75 mgr inż. Stanisław Stolarek
 • 1975-90 mgr inż. Zygmunt Fornalik
 • 1990-92 mgr Bogdan Kowalczyk
 • od 1992 mgr inż. Elżbieta Szkudlarek

 

Dwór w Ostrowie k. Łasku

 

Historia powstania

Dwór powstał w latach 1912-18 na terenie folwarku Ostrów należącego wówczas do Michała Szweycera Sadora. Od 1913 r. do okresu okupacji hitlerowskiej dobra dziedziczył Janusz Szweycer s. Michała. W okresie II wojny światowej folwark wraz z dworem stał się własnością III Rzeszy. Na przełomie 1945 r. uległ częściowej parcelacji. Dwór z przyległym parkiem i ogrodem początkowo przeznaczony został na ośrodek wczasowy, a od 1959 r. na internat Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. Pieczę nad obiektem do dziś sprawuje Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych.

Data dodania: 2021-02-26 12:34:51
Data edycji: 2021-02-28 12:30:10
Ilość wyświetleń: 1995

Galeria

Galeria naszych zdjęć
Więcej informacji

Dzwonki

Rozkład dzwonków w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Więcej informacji

Kalendarz

Programy i projekty

Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook