Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZSM-T w Ostrowie kształci się w europejskim stylu

ZSM-T w Ostrowie kształci się w europejskim stylu

W 2023 roku Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie otrzymał 5-letnią akredytację na realizację projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ w sektorze Edukacji szkolnej. Dzięki temu nasi uczniowie wzmacniają swoje kompetencje językowe, cyfrowe, społeczne, obywatelskie i kulturowe, a przy tym poszerzają wiedzę przedmiotową. Akredytacja ma również ogromną wartość dla naszej szkoły. Zapewnia ona możliwość dokształcania się nauczycieli i wprowadzania innowacji edukacyjnych w proces kształcenia uczniów. Dla położonej trochę na uboczu placówki to również okazja podniesienia jej prestiżu, ale także szansa zapewnienia uczniom o mniejszych szansach edukacyjnych udziału w niezwykle atrakcyjnych projektach edukacyjnych.
W ramach akredytacji realizujemy pierwszy projekt zatytułowany „Bezpieczeństwo w sytuacjach krytycznych” (nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130422), z dofinansowaniem na kwotę 56 200,00 EURO. Składają się na niego dwie mobilności. Pierwsza jest już za nami. Wzięło w niej udział 15 uczniów ZSM-T oraz dwóch nauczycieli w roli opiekunów i mentorów. Mobilność zorganizowana została we Włoszech w dniach 30.10.-10.11.2023, w miejscowości Udine, z organizacją przyjmującą Istituto Salesiano G. Bearzi. To instytucja i szkoła o jednej z najdłuższych tradycji w regionie, a jednocześnie jedna z najbardziej prestiżowych placówek edukacyjnych we Włoszech.
Cele pierwszego projektu:
PODNOSZENIE KOMPETENCJI – Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów ZSM-T w Ostrowie oraz uatrakcyjnienie programu edukacji zachęcające do przystępowania do egzaminów maturalnych i kontynuowania edukacji.
WYRÓWNYWANIE SZANS – Wzmocnienie kluczowych kompetencji językowych, społecznych i kulturowych uczniów ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi.
WZROST POZIOMU NAUCZANIA – Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i organizacyjnych kadry nauczycielskiej ZSM-T w Ostrowie.
PODNOSZENIE PRESTIŻU SZKOŁY– Podniesienie prestiżu i rozpoznawalności szkoły w regionie poprzez angażowanie się w długoterminowe projekty międzynarodowe i upowszechnianie ich rezultatów w otoczeniu.
Podczas 14-dniowego wyjazdu do Włoch uczniowie mieli szansę na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, a tematyka projektu obejmowała zagadnienia związane z bezpieczeństwem – zachowaniem w trakcie powodzi, burzy, trzęsień ziemi, obrony cywilnej. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądają procedury bezpieczeństwa we Włoszech i porównali je z obowiązującymi w Polsce. Opracowali blog tematyczny i uczestniczyli m.in. w zajęciach, n których podzieleni na grupy opracowali prezentacje, by w następnej części je zaprezentować. Były one oceniane pod względem jakości, czytelności oraz jakości prezentowania.
Rezultaty można obejrzeć na stronie dotyczącej projektów unijnych zrealizowanych przez naszą szkołę pod adresem: http://mobilnoscizsmtostrow.pl/bezpieczenstwo-w-sytuacjach-krytycznych/
W tym roku na wiosnę odbędzie się druga mobilność w ramach projektu „Bezpieczeństwo w sytuacjach krytycznych”. Zaglądajcie na naszą stronę internetową i profil Facebook, gdzie będziemy informować o celach, przebiegu i rekrutacji do projektu. Tym razem pojedziemy do Grecji!

Data dodania: 2024-03-12 20:10:31
Data edycji: 2024-03-12 20:11:04
Ilość wyświetleń: 101

Galeria

Galeria naszych zdjęć
Więcej informacji

Dzwonki

Rozkład dzwonków w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Więcej informacji

Kalendarz

Programy i projekty

Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej