Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Programy i projekty

Przystanek Europa: ZSM-T w Ostrowie w we Włoszech i Grecji

Przystanek Europa: ZSM-T w Ostrowie w we Włoszech i Grecji

Nasza regionalna szkoła nie ustaje w wysiłkach, by uatrakcyjniać uczniom i nauczycielom proces edukacji wzbogacając go o europejskie doświadczenia. Dzięki przyznanej placówce akredytacji programu Erasmus+, młodzież miała ostatnio okazję wzmacniać swoje kompetencje w międzynarodowym środowisku, przy okazji poszerzając wiedzę na temat europejskich zasad bezpieczeństwa. 

W ramach akredytacji Programu Erasmus+ odbyły się dwie mobilności. Pierwsza we Włoszech, w październiku ubiegłego roku, która objęła 15 uczniów, a instytucją przyjmującą była prestiżowa prywatna szkoła Istituto Salesiano G. Bearzi w Udine. Druga zrealizowana została w Grecji, w maju tego roku. Wzięło w niej udział 20 uczniów, którzy współpracowali z uczniami z General Liceum of Kato Milla. Ideą projektów jest po pierwsze zapewnienie nie tylko wyróżniającym się uczniom, ale również tym, którzy ze względów ekonomicznych czy finansowych mają mniejsze szanse edukacyjne, możliwości udziału w atrakcyjnych i innowacyjnych zajęciach za granicą. Po drugie: współpraca uczniów o międzynarodowym charakterze i tu trzeba dodać, że integracja przynosiła świetne efekty! A po trzecie: realizowanie tematyki, która z jednej strony wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a z drugiej zapewnia możliwości wszechstronnego podnoszenia kompetencji takich jak: językowe, cyfrowe, osobiste, społeczne i kulturowe. 

- Jako temat obu mobilności wybraliśmy „Bezpieczeństwo w sytuacjach krytycznych” – mówi Magdalena Hanszke, koordynatorka projektów europejskich ZSM-T w Ostrowie. – Młodzież uczestniczyła w zajęciach z ekspertami, ale także odwiedzała miejsca takie jak: straż pożarna, posterunek policji, centralę telefonów alarmowych, urzędy miasta, a w szkołach przyjmujących odbywały się zajęcia m.in. z zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszystko to miało na celu pozyskanie wiedzy, a następnie stworzenie stron internetowych, które przybliżą całej naszej szkole sposoby radzenia sobie w Europie ze skutkami katastrof typu powodzie, pożary czy wypadki komunikacyjne. 

Tym sposobem powstały dwie spójne tematycznie strony www z dużą dawką wiedzy. Można je zobaczyć pod adresem http://mobilnoscizsmtostrow.pl/. 

W ramach zajęć merytorycznych, uczestnicy brali udział m.in. w warsztatach cyfrowych, dzięki którym znacznie wzmocnili kompetencje w tym obszarze i nauczyli się tworzyć samodzielnie strony internetowe. Co ważne, w dwóch wersjach językowych, by dodatkowo wzmacniać kompetencje z języka angielskiego. Każda z mobilności składała się z 10 dni projektowych oraz dwóch dni przeznaczonych na realizację programu kulturowego. We Włoszech uczniowie odwiedzili w weekend wiele ciekawych miast i muzeów, które poszerzyły ich wiedzę historyczną, geograficzną i przyrodniczą. Największe wrażenie wzbudziła Wenecja ze swoim placem św. Marka, licznymi kanałami i mostami oraz charakterystyczną włoską architekturą. Z kolei w Grecji uczniowie zachwycali się majestatycznymi Meteorami, formacjami skalnymi o przedziwnych kształtach mających nawet 600 m wysokości, na których znajdują się prawosławne klasztory. 

- To wspaniałe obserwować, jak te wyjazdy kształcą i wszechstronnie ubogacają naszą młodzież – komentuje Beata Pokorska-Galowicz, dyrektorka ZSM-T w Ostrowie. – Dumą nas napawa, że taka regionalna szkoła, jak nasza potrafi – dzięki nieocenionemu wsparciu finansowemu Programu Erasmus+ - zapewnić młodzieży edukację na europejskim poziomie. I to bez kosztów dla jej uczestników. Dlatego planujemy maksymalnie wykorzystać oferowane nam możliwości, by umiędzynarodowić i podnieść prestiż szkoły. 

Data dodania: 2024-05-28 15:02:11
Data edycji: 2024-06-25 17:56:25
Ilość wyświetleń: 35

Galeria

Galeria naszych zdjęć
Więcej informacji

Dzwonki

Rozkład dzwonków w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Więcej informacji

Kalendarz

Programy i projekty

Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej