Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Speek up!”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Speek up!”

Zgodnie z zapowiedzią Szkoła rozpoczęła procedurę naboru do pierwszej mobilności w ramach projektu „Speek up”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat rekrutacji. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami – załącznikami do niniejszego artykułu oraz o uważne uzupełnienie aplikacji.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Do udziału w rekrutacji zapraszamy uczniów klas w wieku 15- 17 lat (uczniowie klas II, III).

Terminarz rekrutacji

  1. Kampania informacyjna – przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w dniach 25.08.2021 – 27.08.2021 r.
  2. Rozpoczęcie rekrutacji – ogłoszone przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 27.08.2021 r. od godziny 8:00
  3. Zakończenie etapu zbierania aplikacji – 01.09.2021 o godzinie 15:00.
  4. Ocena aplikacji i publikacja listy wstępnej – 02.09.2021 r. o godzinie 15:00
  5. Składanie ewentualnych odwołań i ocena ich przez Komisję w dniach 03.09.2021 r. o godzinie 15:00
  6. Publikacja listy ostatecznej – 06.09.2021 r. o godzinie 8:00

Które dokumenty należy złożyć?

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami. Aby aplikacja mogła zostać wzięta pod uwagę, konieczne jest uzupełnienie Karty Zgłoszenia Ucznia oraz Oświadczenia Uczestnika. Dokumenty należy uzupełnić czytelnie, drukowanymi literami, a w wyznaczonych miejscach musi zostać złożony podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dołączonej instrukcji.

]Komisja Rekrutacyjna

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy i kontakt z członkami Komisji Rekrutacyjnej, która odpowiada za przebieg naboru:

Magdalena Hanszke – Przewodniczący Komisji

Anna Ciebiada – Członek Komisji

Anna Piaskowska – Członek Komisji

Elżbieta Zarębska – Członek Komisji.

 

Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć w Regulaminie Rekrutacji.

 

Życzymy powodzenia wszystkim uczniom!

Inicjatywa „Speek up!” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1 „Dzienny przewidywany program kształcenia w ramach projektu Speek up!

Zał. nr 2 „Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej (wyjeździe zagranicznym) i działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia”

Zał. nr 3 „Karta zgłoszenia ucznia do mobilności”

Zał. nr 4 „Oświadczenia uczestnika”

Zał. nr 5 „Instrukcja rekrutacyjna”

Data dodania: 2021-08-31 08:22:09
Data edycji: 2021-08-31 08:24:46
Ilość wyświetleń: 463

Galeria

Galeria naszych zdjęć
Więcej informacji

Dzwonki

Rozkład dzwonków w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Więcej informacji

Kalendarz

Programy i projekty

Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook